Справки от разных специалистов

 • Рецепт от врача на лекарство
  Цена: 1800 руб.
 • Справка о профпригодности по приказу 29н
  Цена: 1200 руб.
 • Справку от лора
  Цена: 900 руб.
 • Справка с результатами мазка от гинеколога
  Цена: 1000 руб.
 • Справка от эндокринолога
  Цена: 900 руб.
 • Справка от хирурга
  Цена: 900 руб.
 • Справка от терапевта
  Цена: 900 руб.
 • Справка от сурдолога
  Цена: 900 руб.
 • Справка от семейного врача
  Цена: 900 руб.